Terapie

Mám možnost na druhých i na sobě pozorovat blahodárné účinky metod, které používám a ráda se s vámi podělím o vše, čím Vám mohu být prospěšná.

Pro většinu z nás je důležité zdraví, potom láska, prosperita, vztahy. To vše máme ve svých rukou, fyzicky, i obrazně. Můžete odstranit stresy, bolesti, různé nemoci, návyky, alergie, poruchy učení, psychiky, traumata z prožitých krizových událostí, fobie, zažívací problémy … ba i neidentifikovatelné pocity, se vším se dá pracovat. Možnosti jsou neomezené.

Nejdůležitější je pro nás řešit věci, které se týkají našeho způsobu myšlení, vnímání světa, chování a prožívání emocí. Je to základ všeho a zároveň velmi účinná prevence. Díky postupům, které jsem se naučila, je možné natrvalo měnit nepříjemné k lepšímu. Po nějakém čase vás prostě přestávají napadat obtěžující myšlenky. Je to proces, který vyžaduje trpělivost, přináší však vnitřní klid, vnáší harmonii do našich životů.

To, co se již projevilo v těle, je vždy dobré ošetřit i po psychické stránce, najít příčinu. To s klienty dělám na individuálních sezeních. Předpokladem je, že se klient chce svého problému zbavit, je ochoten si vybavit pocity a soustředit se na to, co se mu v minulosti přihodilo.

V průměru je jedno sezení dlouhé 2 až 3 hodiny. První sezení bývá delší, s klientem dělám vstupní pohovor, vysvětlím mu jak s ním budu pracovat, řeknu pár věcí k metodě. Přicházíte-li ke mně na terapii poprvé, je dobré se předem rozhodnout, zda na sobě chcete pracovat celkově a tím docílit hlubších a trvalejších výsledků, nebo jestli se chcete zaměřit na jeden konkrétní problém, protože je pak přístup k řešené záležitosti jiný. Uzpůsobuji podle toho vedení terapie.

Adresa poradny:

 • Praha 10, Nučická 1756/17, PSČ 100 00
 • telefon: 222 955 606 - pevná linka, v době terapií nemohu brát telefon.
 • mobil: 603 51 36 36 - při práci s klienty není možné uskutečnit hovor, vypínám zvonění, prosím volejte později nebo zanechte SMS zprávu. Děkuji.
 • e-mail: aft.pekna @ seznam.cz
 • l . . . l . _ l . . ll . _ . l . _ l _ _ l

  ZPĚT

  Terapie přitahovacích polí - AFT

  TERAPIE AFT

  ÚVOD

  TERAPII PŘITAHOVACÍCH POLÍ (Attractor Field Therapy - AFT). Ráda bych lidem pomohla jít za svým zdravím a duchovní cestou pohodlněji, rychleji a efektivněji. Metody Terapie přitahovacích polí a Akupunktura pro mysl vycházejí z tradiční čínské medicíny, respektují principy jin – jang, harmonizují tok životní energie čchi v těle, napravují již vzniklou nerovnováhu a následky stresových situací, které člověk během svého života zažil a v podobě narušení toku čchi mnohdy dlohodobě ovlivňují jeho celkový zdravotní stav.

  Tyto techniky studuji již více než 10 let. Předávání toho, co jsem se naučila, se takto díky přitahovacím polím stává dostupným mnohem většímu počtu lidí – k jejich nejvyššímu prospěchu.“

  TECHNIKY AFT

  V naší daleké minulosti Bůh poctil lidstvo klíči ke zdraví a dobrému životu v pohodě, lásce a zdraví. Forma, jakou na sebe toto požehnání vzalo, je znalost akupunktury a meridiánů . Podrobně popisují tok životní energie čchi v živých bytostech. Uslované této energii říkali živa, v Indii jí říkají prána, v Japonsku ki – snad všechny přírodní národy si jí jsou vědomy. Nabubřelost vědeckého přístupu současné oficiální medicíny ji mnohdy k naší škodě popírá – tvrdí, že neexistuje. Ale dá se v lůně matky přírody přehlédnout?

  Po celá staletí studií člověk jen trochu odškrábnul z poznání tohoto úžasného daru. Nadešel čas pro více štěstí. Níže najdete návody, které lidem umožní osvobodit se z následků závislostí, které je mrzačí, stejně jako z emocionálních a fyzických neduhů.

  TERAPIE PŘITAHOVACÍCH POLÍ (Attractor Field Therapy - AFT) je výsledkem klíčové práce MUDr. Davida R. Hawkinse PhDr., autora knihy "Power versus Force: The Hidden Determinants of Human Behavior" ("Moc versus síla: Skrytí určující činitelé lidského chování") V tomto díle Hawkins představuje výsledky 25letého výzkumu v historii lidského vědomí a předkládá tu návod jak vyvolat probuzení lidskosti. V úvodu ke své knize Hawkins říká: "Myslíme si, že máme pod kontrolou síly, které mají vliv na náš život, ale ve skutečnosti jsme řízeni silami z nepoznaných zdrojů, mocí, nad kterou nemáme žádnou kontrolu. "

  Hawkinsonova kniha a videozáznamy (lze shlédnout na Youtube) poskytují podklady k tomu, aby člověk pochopil přitahovací pole a jejich vlivy na naše životy. Vesmír nefunguje tak, jak nás to učili. Je čas se probudit a dozvědět se pravdu.

  Dr. Hawkins vítá koncept Ruperta Sheldrakea o "M - polích", neviditelných organizačních vzorcích energie, které vytvářejí různé úrovně života. Stejně jako gravitace a magnetická pole, která jsou neviditelná, tyto energetické síly tvarují nejen naše fyzické tělo, ale i náš mentální stav/souvislosti. Toto jsou ty neznámé síly, které jsou u zdroje vědecky nevysvětlitelného, jako je diferenciace buněk. Tento proces se nedá vysvětlit geneticky, protože každá buňka nese stejnou genetickou informaci. Jak se může z jedné buňky stát mozková tkáň a z druhé část vašeho palce u nohy? Geny nejsou to, co věda tvrdí: nedrží klíče ke zdraví.

  Objev genetických abnormalit v různých "vrozených (dědičných)" poruchách je shodný jev, způsobený neviděným a tudíž přehlédnutým přitahovacím polem. Stejně tak se nikde v genech nenašel zdroj tak překvapujících podobností ve fyziologii a chování dvojčat, která byla od dětství vychovávána odděleně. Jak jen by mohly geny předurčit, kterou značku kolínské si vyberou, nebo vkus v oblékání? Naše vědecká technologie zklamala, předpokládali jsme, že se dožijeme toho, co slibovala, tedy lepšího světa a lepší kvality života. Potřebujeme nové paradigma (vzor). Takové, které bude podporovat nezávislost a soběstačnost, raději než strach, zoufalství, netečnost a chudobu. Od dob Newtona jsme byli uváděni v omyl. Všichni jsme přijali chybný názor, že se dá příčina najít v materiálním světě. Na naší pouti za pravdou jsme po celá staletí zaměřovali svou energii na jemnější a jemnější rozdíly v materiálním světě. Hledali jsme na špatném místě.

  Byly vyvinuty předpisy - vzorce, které vychází z objevů a metodologie Dr. Hawkinse. Upravují energii meridiánů a umožňují eliminovat energetická pole, která jsou u zdroje mentálních a fyzických neduhů lidí. Poprvé v historii lidstva máme k dispozici způsob, jak odvracet neznámé síly, které vládnou našemu bytí.

  Fyzické působení AFT odstraňuje zároveň příznaky nemocí i energetické pole zodpovědné za příslušnou indispozici. Záleží na volbě a způsobu životního stylu, pokračujících systémech přesvědčení, hodnotách atd., pak může být energetické pole jakékoliv nemoci získáno nebo znovuzískáno v průběhu času. Denní používání UrV předpisů po delší dobu je metodou, která zajistí ochranu před těmito neviditelnými silami. Předpisy na úrovně vědomí (UrV) nacházejí také hodnotu v psychoterapii a osobním pokroku ve vědomí. Některé z nich jsou dispozici na těchto stránkách, abyste si je mohli vyzkoušet.

  Pokud žádnou z těchto technik nepotřebujete, jste vzácný a šťastný člověk a rádi bychom vás povzbudili, abyste se o to, co jste se tu dozvěděl, podělil s druhými, kteří mají méně štěstí. Je jich převážná většina.

  "Od nynějška se může člověk rozhodnout, že už nechce být zotročován temnotou; může si pak být jistý svým osudem." (Dr.D.Hawkins)

  *

  Techniky přitahovacích polí mají od Dr. D. Hawkinse osobní povolení používat jeho Mapu vědomí. Předpisy poklepů na Úrovně vědomí a na fyzické problémy byly vyvinuty na základě studia v mnoha vědních oborech. Pro získání trvalých výsledků při používání poklepů je zároveň potřeba se naučit rozumět silám, které mají vliv na naše vnímání a chování. Důležitá je práce s příčinou problému, energetickými poli, lidským podvědomím, umění vyhledat i v nevědomí skryté pocity… Přes AFT se vám otevře nový pohled na chápání příčin a následků. Chcete s námi jít za sebou samým? Dá se to nazvat dobrodružstvím…cesta není jen přímá a pěkně umetená, setkáte se s obtížemi a je na vaší vůli překážky, které si člověk v průběhu svého života vlastně sám nastražuje, rozpoznat a překonat. Můžete mít v rukou obrovského pomocníka – naše techniky.

  Níže tedy následuje popis pouze jedné z nich, té nejjednodušší, návod na použití předpisů AFT a výběr pár ukázek, jak takový předpis vypadá, abyste si je na sobě mohli vyzkoušet.

  Terapie Přitahovacích polí a Akupunktury pro mysl jsou dvě metody, které na sebe navazují. Jsou podložené současnými vědeckými výzkumy mozku a mysli, a mnohonásobně prověřené v praxi. Snaží se lidem vysvětlit, čím si znepříjemňují život a proč se jim s přibývajícím věkem zhoršuje zdraví. Učí, že mají možnost řídit si svůj vlastní život a začít v něm vytvářet okolnosti, které zdraví, štěstí a spokojenost přinášejí. Pokud již o tyto hodnoty člověk přichází, vysvětlují, jak se k nim navrátit.

  Trochu vám nastíníme, o co tu jde: Každý člověk přemýšlí. Každá myšlenka je energie. A energie myšlenek vytvářejí energetická pole. Ta tvoří energetický kontext, neboli úroveň vědomí. Naše úroveň vědomí je neviditelný zdroj - přitahovač - událostí a nemocí, které nás v životě potkávají. Takže když změníme své myšlenky, můžeme změnit svůj život, své tělo, své nemoci… Ale jak na to? Terapie přitahovacích polí nám přináší techniky, pomocí kterých se dá na vědeckém základě mnoho věcí změnit a postupně docílit zvýšení úrovně vědomí.

  Seznámíte se tu s řadou velmi účinných technik. Jejich pomocí je možné se zbavit různých neprospěšných přesvědčení, bloků, fyzických i emocionálních problémů. A nejen u lidí, ale i zvířat. Naučíte se využívat meridiánový systém zcela novým způsobem, jak ho nepoužívá ani akupunktura či akupresura. V Terapii přitahovacích polí máme k dispozici více než 500 předpisů vzorců, které vám mohou pomoci při bolestech a nemocech, nepříjemných psychických stavech, akutních situacích nebo úrazech, zbavit se návyků nebo si můžete prostě jen zvýšit svou celkovou pohodu a pomoci blízkým.

  ZPĚT

  NÁVOD K POUŽITÍ PŘEDPISŮ

  AFT - Terapie přitahovacích polí

  Níže najdete řadu předpisů na poklepy.

  Je jich pouze několik, dáváme vám je sem zdarma k dispozici, abyste si je mohli vyzkoušet.

  Předpisy AFT zbavují tělo energetických polí, která jsou zodpovědná za udržování uvedených fyzických stavů. Nemoc je výsledkem manifestace našich myšlenek. Náš názor na vesmír je, že tělo a mysl jsou izomorfické; jsou jinými formami stejné věci. Tělo je jen odrazem energie našich myšlenek. Naše zkušenost ukazuje, že když se energie naší bytosti pozvedne, fyzická hmota, tedy fyzické tělo ji následuje. Jelikož k rozvoji nemoci přispívají jak vědomé tak podvědomé myšlenky, nemůžeme zaručit úspěch naší metody o nic více, než tradiční medicína. AFT je metoda, která vám umožní změnit bezděčný vliv energie vaší mysli na tělo. Podle našich zkušeností většina lidí z výsledků naší metody zklamána není. Spíše jsou udiveni, jakých výsledků vlastním přičiněním dosáhli. Léčení metodou AFT nemá žádné vedlejší účinky – jednoduše je nebo není účinné. Jediné, co je potřeba, je aplikovat předpisy tak, jak je uvedeno.

  Přístup k nemoci je v této metodě naprosto jiný, než známé vědecké přístupy. Mudrcové a kvantoví fyzici se shodují, že ve fyzickém světě "příčina" nemoci neleží. Sami si stanovujeme souvislosti našeho bytí. Pokud to uděláme dobře, ani zápalné jiskry fyzického světa neroznítí oheň, který by tělo nedokázalo uhasit. Dokud se nenaučíme vytvářet zdravé souvislosti, dává nám metoda AFT možnost jakýkoliv vzplanuvší oheň uhasit.

  Všeobecné pokyny:

  1) Najděte recept, který odpovídá vašim problémům. Předpisy jsou řazeny abecedně. Pokud chcete pracovat vlastními silami na některém ze svých problémů, které zde nejsou uvedeny, kontaktujte mne a budeme se vašemu problému věnovat celostně, abyste byli spokojeni.

  2) Poklepávání předpisu:

  Je velice důležité vědět, že poklepávat sám sebe funguje, ale když se navzájem s někým poklepáváte, je to ještě lepší. Pokud nemáte nikoho, kdo by vám pomohl, můžete se obrátit na svou vyšší sílu, aby s vámi tento postup prováděla. Prohlaste, že jste léčeni ve jménu božím, nebo božím světle, boží láskou, a boží laskavostí. Poděkujte bohu za jeho požehnání a dobrotu. Chvála, vděčnost, a radost násobí léčení; opravdu léčí.

  Pro maximální efektivnost by měly být předpisy poklepávány v uvedeném pořadí. Pokud poklepáváte více než jeden předpis se stejnou úrovní vědomí (UrV), můžete nejprve poklepat všechny zahrnuté předrecepty a ihned potom všechny předpisy na fyzické problémy, které jsou na stejné úrovni vědomí. Tím ušetříte čas, který zabere opakované poklepávání stejné úrovně vědomí jiné nemoci.

  Je důležité si pamatovat, že si používáním předpisů AFT nemůžete ublížit.

  Nedosahujete-li uspokojivých výsledků

  Kde a jak poklepávat:

  Místa poklepu jsou specifické meridiánové body zobrazené v tabulce. Dokud se s body neseznámíte, mějte ji na očích. Všechny body se poklepávají minimálně 40x kromě RN (ruky nahoře - 150x), BS (brada střed - 10x) a NP (nos pod=pod nosem - 10x). Kromě bodů B (brzlík), V(vrchol hlavy), Z(zezadu na okcipitálním výběžku) BS a NP můžete zaměňovat během poklepávání strany těla (vpravo nebo vlevo) a přitom dosahovat stejných výsledků. Uvedený počet poklepů dodržujte jak nejpřesněji dokážete. (Místo počítání si můžete vymyslet básničku s dvaceti slabikami a tu při poklepu vduchu říkat, pak si jen na prstech ukazovat kolikrát už jste ji řekli - je to účelné především u bodu RN). Poklepávejte jemně ale důrazně, jedním prstem (např. bod OP), prsty zformovanými do "špetičky", nebo až všemi prsty vedle sebe - lze na bod B nebo V (tedy tam, kde si nejste jisti, kde se přesně bod nachází). U bodu HS (hlasivky) je potřeba důrazným klepnutím vychýlit ohryzek do strany aby byl bod stimulován, protože se nachází vevnitř krku pod ohryzkem. Jako kontrola, že je bod dostatečně stimulován, poslouží, když poklepávaný udělá zvuk "ááááá". Přerušuje-li se zvuk hlasu při poklepu, je to dostačující stimulace.

  Vysvětlení termínů.

  Předrecept

  - indikátor Úrovně vědomí (UrV). Má číslo od 20 do 175 a vztahuje se k Úrovni vědomí, ve které nemoc vzniká. Tyto úrovně jsou vysvětleny v knize Dr. Hawkinse „Síla versus Moc“; jsou to rozličné způsoby, jak obvykle přijímáme a vnímáme životní zkušenosti a co si o nich myslíme. Podrobně se o nich dozvíte na kurzech Terapie přitahovacích polí.

  Čistič energetického pole (čep):

  V těchto předpisech je série meridiánových stimulací, které vyvádějí z rovnováhy specifické energetické narušení, které udržuje vaši fyzickou poruchu a znemožňuje tělu, aby se samo léčilo. Je typické, že většina fyzických problémů nebo nemocí má dvě části: konkrétní energetické pole a samostatné pole symptomů nemoci. Většina fyzických problémů - ale ne všechny - používají předpis pro vyčištění energetického pole.

  Odstraňovač symptomů (os):

  Tyto předpisy destabilizují specifické symptomy, které se k vašemu problému vztahují. Může to být bolest, nepohodlí, strádání nějakého druhu. Je základní pravidlo, že předpisy na čistič energetického pole a odstraňovač symptomů by měly být poklepávány jeden po druhém každý den, kdy na sebe působíte předpisy AFT. Odstraňovač symptomů lze (při velmi obtěžujícím problému) opakovat maximálním poklepem vícekrát bezprostředně za sebou.

  V některých případech je příznak samotným problémem a na to, aby se vyřešily vaše těžkosti, není potřeba zvláštní předpis pro vyčištění energetického pole.

  Nejvhodnější doba k aplikaci:

  je optimální doba, kdy by měl být předpis aplikován, abyste získali maximální prospěch, který může vaše snaha přinést a nemoc může být nejúčinněji neutralizována. Tato časová rozlišení se vztahují k nemocem Jin a nemocem Jang, tak jak je definuje tradiční čínská medicína. Je uvedena u každého předpisu. Při denním poklepávání byste měli dodržovat zvolenou hodinu v uvedeném doporučeném rozmezí ± 1h. vůči aplikaci v minulém dni, abyste docílili maximálního efektu.

  Možné doby aplikace jsou:

  1 = Rozednění-12h., nebo po západu slunce do 2h ráno

  2 = Poledne-západ slunce, nebo od 2h ráno do rozednění

  1+2 = Kdykoliv

  Zapamatujte si:

  Provádějte poklep každý den zhruba ve stejnou dobu plus minus 1 hodina. Pokud doba, kdy poklepáváte, je více než hodinu mimo po dva dny za sebou, začněte počítat dny od začátku, jako kdybyste nikdy nezačali poklepávat. Pokud nesprávně poklepete určitou řádku, například že poklepete špatný bod nebo spletete počet, zopakujte řádek buď od začátku celého předpisu, nebo od naposledy poklepávaného bodu K. Není potřeba čekat ani dělat mezeru mezi jednotlivými řádky předpisu nebo jednotlivými předpisy.

  TAKÉ PAMATUJTE : Pokud nebudete dodržovat doporučenou dobu, předpisy budou také fungovat, nicméně budou méně efektivní a vyžadují více času na to, aby se výsledky projevily při odstraňování projevů nemoci, když nejsou předpisy aplikovány podle "pravidel".

  VELMI DŮLEŽITÉ:

  Minimální poklep

  BS a NP body poklepejte 10x,

  RN bod poklepejte 150x.

  Všechny ostatní body poklepejte 40x.

  Maximální poklep (zvyšuje účinnost 5x)

  BS a NP body poklepejte 15x,

  RN bod poklepejte 225x.

  Všechny ostatní body poklepejte 60x.

  Nevysazujte léky bez vědomí lékaře.

  Pokud příznaky nemoci přetrvávají, přestože jste předpis aplikovali přesně podle návodu, je pravděpodobné, že pořád ještě svými myšlenkami, přesvědčeními a/nebo uznáváním hodnot aktivně generujete energetické pole, které vaši nemoc způsobuje. Úplné odstranění příznaků vyžaduje změnu vašeho přesvědčení. Obraťte se na mn pro osobní konzultacie

  Další technologie – kromě předpisy na poklep, je možné na problém působit tzv. akutóny, které jsou k dispozici na kompaktních discích (Accutone CD Technology). Tyto tóny používají ke stimulaci meridiánových bodů specifické frekvence namísto poklepu. Jsou stejně účinné jako poklep, ale aplikují se mnohem snáze a pohodlněji, je u nich zaručena přesnost aplikace a možnost nepřetržitého působení 24h/den 7dnů v týdnu a proto jsou velmi vhodné na chronická nebo život ohrožující onemocnění. Vysílají se přes anténku, nejsou slyšet, tudíž neruší ani při práci, ani ve spánku.

  ZPĚT

  TABULKA MERIDIÁNOVÝCH BODŮ AFT

  tabulka meridianovych bodu

  ZPĚT

  Máte tu k dispozici řadu předpisů na poklepy meridiánových bodů, které si můžete zdarma vyzkoušet.

  Z následujících problémů si podle potřeby vyberte a vytiskněte AFT předpis na poklepy příslušných bodů. Můžete ho pak mít u sebe a poklepat jej tehdy, kdy je potřeba.

  Můžete se také objednat na terapii. To je vhodné zvláště tehdy, když máte pocit, že vám poklepávání nefunguje nebo si nejste jisti postupem. Pomohu Vám najít příčinu a za použití dalších AFT technik uvolnit energie, které brání změně k lepšímu.

  Přeji vám hodně úspěchů při proklepávání se do pohody.  Předrecepty jsou předpisy na Úrovně vědomí

  Jsou určeny na:

  ZPĚT

  AFT Předpisy na fyzické a psychické problémy

  Klikněte na název nemoci, a otevře se Vám stránka ve wordu s obrázkem a předepsanými meridiánovými body, na které je potřeba poklepávat.

  ZPĚT

  Napište mi o svých zkušenostech s poklepy.

  Technikou poklepu se dají řešit různé problémy. Pokud nezabere, nenechte se odradit, váš problém je nejspíš hlubšího rázu, nějakou dobu trvalo, než se vybudoval. Nevzdávejte to. Je potřeba použít další, speciální techniky. To už je práce pro terapeuta, individuální, protože každý z nás je jiný. Používám k tomu Akupunkturu pro mysl v kombinaci s AFT, tím mohu pracovat s jakýmkoliv fyzickým, psychickým či vztahovým problémem - viz. příklad z praxe mé kolegyně: Systémový Lupus, uvedený spolu s dalšími zkušenostmi na modré stránce FAQ. Věnovat péči sám sobě stojí za to.