VÍTEJTE

na mých stránkách, Jmenuji se Helena Pěkná a s Technikami přitahovacích polí - AFT a Akupunkturou pro mysl - A4M pracuji jako terapeut.

Kontakt: 603 513 636

telefon 222 955 606 (pevná linka),

e-mail: aft.pekna @ seznam.cz

O mně

h.pekna

Helena Pěkná – terapeut energetické psychologie

Metodám energetické psychologie se věnuji nepřetržitě od konce roku 2004. Tehdy mne oslovila paní Carol Ann Hontz, která je u nás velmi dobře známá díky kineziologii, přinesla do Čech metodou One Brain, měla jsem tu čest tlumočit některé její kurzy. Také se u nás zasloužila o znovuzavedení vzdělávacího systému Montessori. Miluji děti a tento přístup je mi velmi blízký, vystudovala jsem Montessori i kineziologii-One Brain, a proto, když mne požádala, zda bych přeložila Terapii přitahovacích polí do češtiny, souhlasila jsem. Věděla jsem, že má „čich“ na dobré věci. Jsem jí za to velmi vděčná. Tím jsem se stala "tvůrcem překladu české verze" Terapie přitahovacích polí a zároveň prvním člověkem, který si vyzkoušel, jak účinkuje. Znamenalo to v mém životě doslova předěl. Hlavně po zdravotní stránce, i psychika se mi zlepšila. Pochopila jsem, že mám konečně v rukou něco, čím mohu nebývale ovlivnit svůj život. S oblibou říkám, že jsem nyní zdavější než ve svých 25 letech. V letech 2005 - 2014 jsem postupně přeložila všechny potřebné materiály pro Terapii přitahovacích polí i Akupunkturu pro mysl, které se v průběhu těch 10 let postupně vyvíjely a zdokonalovaly. Při tom jsem úzce spolupracovala s tvůrcem těchto metod, Dr. Kurtem Ebertem a naučila se od něj spoustu dovedností. V Čechách jsem zastupovala AFT a A4M, věnovala se přednáškové činnosti, organizovala vše potřebné pro naše absolventy, zajišťovala a organizovala pro Dr. Eberta kurzy a věnovala se výuce a terapeutické práci s klienty. Nyní se věnuji především klientům a osvětě pro všechny, kdo chtějí svůj život změnit k lepšímu.

A protože mám možnost na druhých i na sobě pozorovat blahodárné účinky obou těchto metod,chci se s vámi podělit o vše, čím mohou být lidem prospěšné. Pro většinu z nás je důležité zdraví, potom láska, prosperita, vztahy. To vše máme ve svých rukou, fyzicky, i obrazně. Můžete odstranit stresy, bolesti, různé nemoci, návyky, alergie, poruchy učení, psychiky, traumata z prožitých krizových událostí, fobie, zažívací problémy … výčet by byl velmi dlouhý.

Ale mnohem důležitější je pro nás řešit věci týkající se našeho myšlení, chování a prožívání emocí. Jsou totiž základem všeho. Díky postupům, které jsem se naučila, je možné natrvalo měnit nepříjemné k lepšímu. Po nějakém čase vás prostě přestanou napadat obtěžující myšlenky.

To, co se již projevilo v těle, je dobré ošetřit i po psychické stránce, najít příčinu. To s klienty dělám na individuálních sezeních. Předpokladem je, že se klient chce svého problému zbavit, je ochoten si vybavit pocity a soustředit se na to, co se mu v minulosti přihodilo.

Myslím, že moudrost věků i výsledky výzkumů současné vědy, které se v metodách, se kterými pracuji, velmi hezky snoubí dohromady, mohou pomoci téměř každému na jeho cestě za spokojenějším a krásnějším životem ve zdraví. Ta cesta vede k pochopení sebe sama, vědomému uvědomování a prožitku přítomného okamžiku.

Vejdi a pamatuj: změn se dá docílit prací na sobě samém.

kolibri

ZPĚT

Má dosavadní cesta za poznáním

Kromě Terapie přitahovacích polí a Akupunktury pro mysl, které používám přednostně při terapiích s klienty, protože je považuji za nejúčinnější na prakticky jakýkoliv problém, který člověka může v životě potkat, jsem se na své cestě za zdravím seznámila s mnoha jinými metodami.

Jsem absolvent kurzů Silvovy metody kontroly mysli (1997) , Reiki I. a II. stupeň (r. 2000), One Brain – kineziologie 1. – 7. stupeň (r. 1999 – 2004) , Energie krajiny ing. Pavla Kozáka (od r. 2002 - 2014), EFT, Autopatie a dalších.

Zajímají mne přírodní národy, proto jsem také absolvovala kurzy indiánského šamanského léčení, které vedli indiánský stařešina a šaman Xolotl a jeho zeť Teccistemoc - zpěvák a tanečník posvátných tanců a jeho žena Yaopiltzin (od r. 2010 dosud) a v r. 2012 a 2013 intuitivní léčení pod vedením Mexické šamanky Arbolity.

Prošla jsem i řadu dalších kurzů, jako například Om-terapie u Zdeňka Prémy, Pránické energetické léčení (2009) – Claudia Schwehla, Arteterapie a muzikoterapie (2001), Desetiměsíční trénink výchovné metody Montessori (asi 2002), Urinoterapie - samostudium (praktikuji od r. 2005). Od malinka mne zajímaly bylinky, znám jich mnoho, tak jsem si rozšířila obzor i v tomto směru na semináři našeho léčitele, pana Romana Kindla. V dobách, kdy jsem začínala se svým hledáním, jsem ocenila ohromný přínos zdravé výživy, makrobiotiky a detoxikačních kúr, takže i v tomto směru mám dobré znalosti a používám je dodnes.

******

rododendrony

ZPĚT